ການບໍລິການທັງໝົດ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Dahua Technology

ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາແອັບມືຖື

ຮັບພັດທະນາ Mobile App ຫຼື ແອັບມືຖື ທັງລະບົບ Android ແລະ IOS ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ໃຊ້ເວລາສັ້ນໃນການພັດທະນາ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາໂປຼແກຼມ

ຮັບພັດທະນາໂປຼແກຼມທັນສະໄໝແຫ່ງຍຸກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Desktop App ຫຼື Web App ສາມາດອອນລາຍຜ່ານມືຖືໄດ້.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາເວັບໄຊ

ຮັບພັດທະນາທັງເວັບໄຊ ດ້ວຍລະບົບເວັບ Responsive ປັບປ່ຽນໄປຕາມອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ SEO

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ສະໜອງ-ບໍລິການດ້ານໄອທີ

ຮັບວຽກໂຄງການອຸປະກອນໄອທີ, ຄອມພິວເຕີ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທັນສະໄໝ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຫ້ອງຮຽນອອນລາຍ

ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລະບົບສອນແບບອອນລາຍ ຜ່ານ Platform ທີ່ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ພະລິດຕະພັນທັງໝົດ

HDCVI

High Definition Composite Video Interface

ກົດເບິ່ງທັງໝົດ

IPC NETWORK

Internet Protocol Camera NETWORK

ກົດເບິ່ງທັງໝົດ

NVR FOR IPC

Network Video Record

ກົດເບິ່ງທັງໝົດ

ອຸປະກອນກ້ອງ

ກົດເບິ່ງທັງໝົດ

ຄະນະບໍລິຫານ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງພວກເຮົາ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບມືຖື ຫຼື ສາມາດເຂົ້າໄປຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງພວກເຮົາໄດ້ໂດຍທານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ ຫຼື ເຂົ້າໄປຕິດຕາມທີ່ Social Media...

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ