ການບໍລິການທັງໝົດ


ຄ່າບໍລິການພັດທະນາ Mobile App – Web – Software

ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ພັດທະນາໂດຍຄົນລາວ ລາຄາຄ່າບໍລິການຖືກສຸດຖືກ ສາມາດຕໍ່ລອງລົມກັນໄດ້ ເພື່ອຫັນທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານ ກ້າວຂື້ນສູ່ຄວາມທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ


Basic
ແນະນຳອົງກອນ ແລະ ບໍລິສັດ

ລາຄາຖືກໆ
 • ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບອົງກອນ, ຫ້ອງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ຮ່າງຮ້ານຕ່າງໆ
 • ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນໜ້າ
 • ຮອງຮັບລະບົບ Android, IOS ແລະ Web
 • ພັດທະນາຕາມຮູບແບບຂອງລູກຄ້າ
 • ລະບົບຖານ Web Base ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ Online
 • ມີຄ່າຝາກລາຍປີ

Pro
ບໍລິຫານທຸລະກິດຄົບວົງຈອນ

ລາຄາຖືກໆ
 • ລະບົບບໍລິຫານທຸລະກິດຄົບວົງຈອນ, Maps, GPS Tracking..
 • ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນໜ້າ
 • ຮອງຮັບລະບົບ Android, IOS ແລະ Web
 • ພັດທະນາຕາມຮູບແບບຂອງລູກຄ້າ
 • ລະບົບຖານ Web Base ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ Online
 • ມີຄ່າຝາກລາຍປີ