ຊຸດ 8 ໜ່ວຍ 2px

(ລາຄາ) 7,690,000


ຊຸດ 08 ໜ່ວຍ-ກາງຄືນມືດເປັນພາບສີ ບັນທຶກສຽງໄດ້:


– HFW1239TLMP-A-LED ກ້ອງ 2 ລ້ານພິກເຊວ Full HD ເປັນເຫຼັກ.
– HDW1239TLP-A-LED ກ້ອງ 2 ລ້ານພິກເຊວ Full HD ເປັນເຫຼັກ.
– XVR5108HS-I2 ຫົວບັນທຶກ ຈຳແນກຄົນ ແລະ ລົດໄດ້ 2 ກ້ອງ.
– WD20PURX ຄວາມຈຳ 2000 TB.
– ສາຍບໍ່ເກີນ 200 ແມັດ.
– ອຸປະກອນ Adapter, Box 4×4 ແລະ ສາຍ HDMI.
– ຟຼີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຟຼີຄ່າບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ 1 ປີ.