ຊຸດ 32 ໜ່ວຍ 2px

(ລາຄາ) 26,890,000


ຊຸດ 32 ໜ່ວຍ-ກາງຄືນເປັນພາບຂາວດຳ ບັນທຶກສຽງໄດ້:


– HFW1200TP-A ກ້ອງ 2 ລ້ານພິກເຊວ Full HD ເປັນເຫຼັກ.
– HDW1200TLP-A ກ້ອງ 2 ລ້ານພິກເຊວ Full HD ອາລູມີນ່ຽມປົນຢ່າງ.
– XVR5232AN-I2 ຫົວບັນທຶກ ຈຳແນກຄົນ ແລະ ລົດໄດ້ 2 ກ້ອງ.
– WD80PURX ຄວາມຈຳ 8000 TB.
– ສາຍບໍ່ເກີນ 500 ແມັດ.
– ອຸປະກອນ Adapter, Box 4×4 ແລະ ສາຍ HDMI.
– ຟຼີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຟຼີຄ່າບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ 1 ປີ.


 

error: ບໍ່ສາມາດ ຄິກຂວາໄດ້!!