ຊຸດ 16 ໜ່ວຍ 5px

(ລາຄາ) 17,990,000


ຊຸດ 16 ໜ່ວຍ-ກາງຄືນມືດເປັນພາບສີ ບັນທຶກສຽງໄດ້:


– HFW1509TP-A-LED ກ້ອງ 5 ລ້ານພິກເຊວ 4K ເປັນເຫຼັກ.
– HDW1509TLP-A-LED ກ້ອງ 5 ລ້ານພິກເຊວ 4K ເປັນເຫຼັກ.
– XVR5116HS-I2 ຫົວບັນທຶກ ຈຳແນກຄົນ ແລະ ລົດໄດ້ 2 ກ້ອງ.
– ຄວາມຈຳ 6TB.
– ສາຍບໍ່ເກີນ 300 ແມັດ.
– ອຸປະກອນ Adapter, Box 4×4 ແລະ ສາຍ HDMI.
– ຟຼີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຟຼີຄ່າບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ 1 ປີ.