ຊຸດ 16 ໜ່ວຍ 2px

(ລາຄາ) 10,590,000


ຊຸດ 16 ໜ່ວຍກາງຄືນເປັນພາບຂາວດຳ ປະກອບມີ:


– HAC-B2A21P ກ້ອງ 2 ລ້ານພິກເຊວ Full HD ເປັນເຫຼັກ.
– XVR5116HS-I2 ຫົວບັນທຶກ ຈຳແນກຄົນ ແລະ ລົດໄດ້ 2 ກ້ອງ.
– ຄວາມຈຳ 4TB.
– ສາຍບໍ່ເກີນ 300 ແມັດ.
– ອຸປະກອນ Adapter, Box 4×4 ແລະ ສາຍ HDMI.
– ຟຼີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຟຼີຄ່າບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ 1 ປີ.