ຊຸດ 4 ໜ່ວຍ 2px

(ລາຄາ) 2,900,000


ຊຸດ 04 ໜ່ວຍກາງຄືນເປັນພາບຂາວດຳ ປະກອບມີ:


– HAC-B2A21P ກ້ອງ 2 ລ້ານພິກເຊວ Full HD ເປັນເຫຼັກ.
– XVR5104HS-I2 ຫົວບັນທຶກ ຈຳແນກຄົນ ແລະ ລົດໄດ້ 2 ກ້ອງ.
– WD10PURX ຄວາມຈຳ 1000 TB.
– ສາຍບໍ່ເກີນ 100 ແມັດ.
– ອຸປະກອນ Adapter, Box 4×4 ແລະ ສາຍ HDMI.
– ຟຼີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ຟຼີຄ່າບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ 1 ປີ.