ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ພາກລັດ

ພາກເອກະຊົນ

ກ່ຽວກັບ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (All IT Solutions)

ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

info@citgroup.la

(+856) 2058189996 - 2058189995