ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
CIT SOLE CO.,LTD
ເປັນຕົວແທນຈຳໝ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ ດາຫົວ (DAHUA) ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພລະດັບໂລກ
ອຸປະກອນກ້ອງວົງຈອນປິດແລະລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ.
ໃຫ້ບໍລິການໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງ online ແບບ POS ແລະ ຮັບພັດທະນາເວັບໄຊຕ່າງໆ…

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ທີ່ຢູ່ : ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີເມວ : citgrouplao@gmail.com
ເບີໂທ : 020 5818 9995 – 6
ເວັບໄຊ : https://citgroup.la