ການບໍລິການທັງໝົດ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ທັນສະໄໝ Dahua Technology, ຮັບພັດທະນາ Mobile App, Web App and Desktop App…

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Dahua Technology

ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາແອັບມືຖື

ຮັບພັດທະນາ Mobile App ຫຼື ແອັບມືຖື ທັງລະບົບ Android ແລະ IOS ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ໃຊ້ເວລາສັ້ນໃນການພັດທະນາ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາໂປຼແກຼມ

ຮັບພັດທະນາໂປຼແກຼມທັນສະໄໝແຫ່ງຍຸກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Desktop App ຫຼື Web App ສາມາດອອນລາຍຜ່ານມືຖືໄດ້.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາເວັບໄຊ

ຮັບພັດທະນາທັງເວັບໄຊ ດ້ວຍລະບົບເວັບ Responsive ປັບປ່ຽນໄປຕາມອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ SEO

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ສະໜອງ-ບໍລິການດ້ານໄອທີ

ຮັບວຽກໂຄງການອຸປະກອນໄອທີ, ຄອມພິວເຕີ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທັນສະໄໝ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຫ້ອງຮຽນອອນລາຍ

ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລະບົບສອນແບບອອນລາຍ ຜ່ານ Platform ທີ່ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ຄ່າບໍລິການພັດທະນາ Mobile App – Web – Software

ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ພັດທະນາໂດຍຄົນລາວ ລາຄາຄ່າບໍລິການຖືກສຸດຖືກ ສາມາດຕໍ່ລອງລົມກັນໄດ້ ເພື່ອຫັນທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານ ກ້າວຂື້ນສູ່ຄວາມທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ


Basic
ແນະນຳອົງກອນ ແລະ ບໍລິສັດ

ລາຄາຖືກໆ
 • ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບອົງກອນ, ຫ້ອງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ຮ່າງຮ້ານຕ່າງໆ
 • ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນໜ້າ
 • ຮອງຮັບລະບົບ Android, IOS ແລະ Web
 • ພັດທະນາຕາມຮູບແບບຂອງລູກຄ້າ
 • ລະບົບຖານ Web Base ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ Online
 • ມີຄ່າຝາກລາຍປີ

Pro
ບໍລິຫານທຸລະກິດຄົບວົງຈອນ

ລາຄາຖືກໆ
 • ລະບົບບໍລິຫານທຸລະກິດຄົບວົງຈອນ, Maps, GPS Tracking..
 • ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນໜ້າ
 • ຮອງຮັບລະບົບ Android, IOS ແລະ Web
 • ພັດທະນາຕາມຮູບແບບຂອງລູກຄ້າ
 • ລະບົບຖານ Web Base ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ Online
 • ມີຄ່າຝາກລາຍປີ